WC, F1 és F2 jelölések

Haltenyésztők körében széles körben elterjedt a poszt címében is szereplő WC, F1 és F2 jelölések használata, mégis számtalan írás és hozzászólás terjed a köztudatban, ahol hibásan hivatkoznak a halak származásának megjelölésére.
Habár ezek a jelölések sok akvarista számára megtévesztők lehetnek, megpróbálom ezeknek a jelöléseknek a helyes használatát ebben a kis írásomban tisztázni.
A WC jelölés az angol “Wild Caught” szavakból ered, jelzi hogy az WC jelöléssel illetett hal, a természetes élőhelyéről származik. Természetesen ebben az esetben használhatjuk a tükörfordításból adódó, vadon fogott magyar kifejezést is ugyanerre a példányra. Vadon fogott halak beszerzése szigorúan csak importőr által történhet Magyarországon, az importőr pedig köteles igazolni a halak eredetét. Eredetigazolás hiányában szinte lehetetlen bizonyítani, hogy az adott példány valóban az eredeti lakóhelyéről származik. Az ilyen módon beszerzett halakkal kapcsolatban erősen megosztó a társadalmi megítélés, elvégre ezáltal a természetes populáció csökken, sok faj a kihalás szélére sodródhat.
Az F betű jelentése, a “Filial” kifejezésből származik, azaz a gyermeki viszonyt tükrözi a megjelölésben. Habár néhány terminológiában használt az F0 megjelölés is, általánosan csak F1 és F2 jelöléseket különböztetünk meg. A szakszókincs alapján a vadon fogott példányokat illethetjük az F0 jelöléssel is.
Az F1, mint “first filial” jelöli a WC (vadon fogott) halak utódjainak első generációját. Ez a generáció már egy tenyésztő által szaporított állomány, mely alkalmazkodott az akváriumi viszonyokhoz. Ezeknél a halaknál már nem kell számolni a megváltozott körülményekhez alkalmazkodással járó esetleges problémákkal, tartásuk így jelentősen egyszerűsödik. Talán ez a generáció a legkeresettebb az akvaristák körében.
F2, “second filial” az F1-es szülők gyermekei. Fontos megjegyezni, hogy egy WC és egy F2 jelölésű hal kereszteződéséből származó utódot nem illethetünk az F1 jelöléssel. Ebben az esetben az utód megjelölésénél a WC X F2 jelölést kell alkalmaznunk.
Találkozhatunk még az F3 jelöléssel is, viszont F2-től felfelé már nem teszünk különbséget abban, hogy hanyadik leszármazott generációja a vadon fogott példánynak az említett utód. Ezeket az utódokat az akvaristák gyakran csak akváriumban nevelt halakként említik.